MINI TINI FEST – Stara Pazova

Datum održavanja: Oktobar
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizator: Centar za kulturu, Stara Pazova
Adresa: Svetosavska 27, Stara Pazova
Telefon: +381 (0)22 310 105

Pod nazivom MiniTini fest kreativni tim J.Adamov/M.Subota prvi put je organizovao takmičenje vokalnih solista osnovnih škola u Subotici, 2001. godine. Već naredne godine Centar za kulturu opštine Stara Pazova prihvata organizaciju ove dečije manifestacije sa namerom da ovakav vid takmičenja učenika osnovnih škola preraste u dugoročniji vid angažovanja ne samo dece-učesnika nego i nastavnika, roditelja, prijatelja.

MiniTini fest spada u red netipičnih dečijih festivala jer za razliku od sličnih akcenat je na izvođaču i izvođačkoj veštini. To je, znači, takmičenje vokalnih solista, učenika osnovnih škola. Postoje mnogi festivali dečijih pesama na kojima se takmiče kompozitori, ali je ovo jedini festival na kome se takmiče samo deca izvođači.


Kursna lista