RASPEVANI SREM – Stara Pazova

Datum održavanja: Novembar
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizator: SKUD ''Heroj Janko Čmelik''
Adresa: Ćirila i Metodija 11, Stara Pazova
Telefon: +381 (0)22 312 114 (Vladimir Kerkez)

Smotra slovačke narodne muzike, sa ciljem afirmacije pevača amatera.


Kursna lista