PROGRAM SIMPOZIJUMA „KULTURA I IDENTITET BUNJEVACA“

Muzej Vojvodine, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, organizuje Simpozijum pod nazivom „Kultura i identitet Bunjevaca“.
Simpozijum će se održati u subotu, 18. februara 2017. godine u prostorijama Skupštine AP Vojvodine u Novom Sadu, Vladike Platona 2, sa početkom u 10.30 časova.

Za sve dodatne informacije obratite se službi za odnos s javnošću i pedagoški rad Muzeja Vojvodine na broj telefona 525 059 ili na elektronsku adresu pedagoska.sluzba@muzejvojvodine.org.rs

Program Simpozijuma
„Kultura i identitet Bunjevaca“
Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine,
Novi Sad, Vladike Platona 2
Dan: Subota, 18. februar 2017.

9,30-10,30 Ulazni hol Skupštine AP Vojvodine
Prijem učesnika, gostiju i novinara
(Sekretarijat Simpozijuma)

10,30-11,00 Sala br. 1
Plenarna sednica: Otvaranje Simpozijuma i pozdravni govori prof. Miroslava Štatkića, pokrajinskog sekretara, i gostiju
Predsedava: dr Drago Njegovan

Rad po sekcijama

Sala br. 1
Sekcija I

Moderatori:
Prof. dr Slobodan Bjelica, Mirko Bajić i prof. dr Saša Marković

11,00-11,15 Prof. dr Vladan Gavrilović, Zajednički život Srba i Bunjevaca u Somboru do 18. veka
11,15-11,30 Vladimir Nimčević, Srpski, italijanski i nemački izvori o doseljavanju Bunjevaca u Bačku tokom 17. veka
11,30-11,45 Zoran Veljanović, Arhivska građa o Bunjevcima u Istorijskom arhivu Subotica
11,45-12,00 Milan Stepanović, Franjevački red i verski život somborskih i ostalih bačkih Bunjevaca u XVII i XVIII stoleću
12,00-12,15 Prof. dr Saša Marković, Bunjevci i Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Banatu, Bačkoj i Baranji 25. novembra 1918.
12,15-12-30 Prof. dr Slobodan Bjelica, Vojvođanski radikali i Bunjevci u Kraljevini SHS
12,30-12,45 Gavro Burazor, Bački Bunjevci za vreme Drugog svetskog rata (1941-1945)
12,45-13,00 Aleksandar Rajevac, „Naše novine“: jedan list bačkih Bunjevaca za vreme Drugog svetskog rata

13,00-13,15 Diskusija

13,15-14,30 Pauza za ručak
14,30-14,45 Prof. dr Dejan Mikavica,Ideološka i politička prekretnica u tumačenju nacionalnog identiteta Bunjevaca 1945. godine
14,45-15,00 dr Milan Micić, Naredba GNOO Vojvodine od 14. maja 1945. godine o Bunjevcima i Šokcima – odluka o određivanju identiteta
15,00-15,15 dr Drago Njegovan, Vojvođanska policija kao instrument kroato-komunističkog projekta hrvatizacije Bunjevaca u Bačkoj posle Drugog svetskog rata
15,15-15,30 Mirko Bajić, Napad na etnički identitet Bunjevaca posle Drugog svetskog rata – Naredba GNOO za Vojvodinu i način sprovođenja naredbe
15,30-15,45 Željko Bošnjak:Popisi stanovništva SFRJ kao dokaz žilavosti bunjevačkog etničkog identiteta – kategorija „ostali“ u mnogim mestima Bačke u popisima od 1948. do 1990.
15,45-16,00 Prof. drSlobodan P.Orlović, Protivustavnostasimilatorskihpravnih akata i mera prema Bunjevcima i Šokcima po oslobođenju 1945. godine

16,00-16,15 Diskusija

Sala br. 2
Sekcija II

Moderatori:
prof. dr Aleksandar Raič, prof. dr Žarko Bošnjaković i dr Biljana Sikimić

11,00-11,15 prof. dr Aleksandar Raič, Etnička autohtonost i formiranje nacionalnog identiteta bačkih Bunjevaca
11,15-11,30 Mijo Mandić, Prvi pomeni Bunjevaca u istoriji
11,30-11,45 dr Aleksandar Horvat, Od premodernog ka modernom etničkom identitetu: južnougarski Bunjevci u drugoj polovini 19. veka
11,45-12,00 Zvonko Stantić, Porodične zadruge bačkih Bunjevaca od XVIII do XX vika
12,00-12,15 Stanislava Lutkić, Somborski i subotički salaši kao jedinstveni životni prostor Bunjevaca
12,15-12,30 Nevenka Bašić Palković, Istorijat periodike kod Bunjevaca od 1868. do 1944. godine
12,30-12,45 VanjaKolar, Bunjevačkonovinarstvo od vremena preporoda do danas
12,45-13,00 IvanSedlak, Bunjevačkipriporoditelji i kulturaBunjevaca u periodunacionalnogpriporoda u drugoj polovini 19. vika – vrime Ivana Antunovića

13,00-13,15 Diskusija

13,15-14,30 Pauza za ručak
14,30-14,45 prof. dr Ferenc Nemet, Leksikalni rad „tvorca bunjevački riči“, nacionalnog preporoditelja, Ambrozija Šarčevića u drugoj polovini 19. veka
14,45-15,00 Dr Suzana Kujundžić Ostojić, Bunjevačka književnost i borba za posebnost bunjevačkog govora i jezika Bunjevaca
15,00-15,15 prof. dr. Žarko Bošnjaković, Osobenost bunjevačkog govora
15,15-15,30 Dr Biljana Sikimić i Teodora Vuković, Digitalna zaštita bunjevačkih govora

15,30-15,45 Diskusija

Sala br. 3
Sekcija III

Moderatori:
prof. dr Vesna Marjanović, Nikola Babić i mr Katarina Radisavljević

11,00-11,15 prof. dr Vesna Marjanović, O „čitanju“ običaja Bunjevaca u Bačkoj
11,15-11,30 dr Tatjana Bogojević, Članci o Bunjevcima u „Letopisu Matice srpske“
11,30-11,45 Mirjana Savanov, Pedagoški rad kod Bunjevaca
11,45-12,00 Antun Romić, Narodne igre – folklorno stvaralaštvo
12,00-12,15 Tamara Babić, Muzičko stvaralaštvo Bunjevaca
12,15-12-30 Damir Išpanović, Magijska uloga dara u svadbenim ritualima bačkih Bunjevaca. Odnos obreda i poezije
12,30-12,45 mr Katarina Radisavljević, Bunjevačka narodna nošnja i nacionalni kostim u zbirci za narodne nošnje i odevanje Muzeja Vojvodine
12,45-13,00 Bratislava Idvorean Stefanović, Neki tragovi izobičajenih tekstilnih tradicija kod bačkih Bunjevaca

13,00-13,15 Diskusija

13,15-14,30 Pauza za ručak
14,30-14,45 mr Tatjana Bugarski, Izrada predmeta i slika od slame kao simbol identiteta Bunjevaca
14,45-15,00 Nikola Babić i Kata Kuntić, Narodni običaji kao savremene manifestacije (Veliko prelo i Dužijanca)
15,00-15,15 prof. drVladimirĐurić, Ostvarivanje i zaštitamanjinskihpravaBunjevaca u RepubliciSrbiji
15,15-15,30 NikolaBabić, Istorijanovoformiranihbunjevačkihinstitucija: Bunjevačkamatica, Nacionalnisavetbunjevačkenacionalnemanjine, Bunjevačkiinformativnicentar i ostaleinstitucijezakulturu i informisanje

15,30-15,45 Diskusija

Sala 1
16,30-17,00 Plenarnasednica: Izveštajmoderatorasekcija i
ZaključciučesnikaSimpozijuma
Predsedava: drDragoNjegovan

Fotografija preuzeta sa www.novosti.rs


Označeno sa :
13. 02. 2017.

Kursna lista