LOVIŠTE STARA TISA – Žabalj

Adresa: Stevana Divnina Babe 2, Žabalj (LU ''Srndać'')
Telefon: +381 (0)21 832 561

Lovačko udruženje „Srndać“, sa sedištem u Žablju, gazduje lovištem „Stara Tisa“ ukupne površine 39.033 ha, od čega lovne površine obuhvataju 35.640 ha.
Udruženje ima 385 aktivnih članova.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu „Stara Tisa“ su srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica.
U lovištu „Stara Tisa“ u funkciji su sledeći objekti: 35 stabilnih čeka, 57 hranilišta za krupnu divljač, 110 hranilišta za fazane i poljske jarebice, 57 solišta i 5 prihvatilišta za fazančiće ukupne površine 5 ha. Lovačko udruženje ima 5 lovačkih domova korisne površine 560 m2, 2 lovačke kuće površine 180 m2, 20 ha zemlje i 324 ha višegodišnjih remiza.
Stručnu službu čine upravnik lovišta – stručno lice i lovočuvar, kojima pomaže 40 lovočuvara volontera.
Lovni turizam je razvijen, naročito prolećni lov srndaća i letnji lov prepelice.

Tekst preuzet sa: www.lovacki-savez-srbije.com


22. 08. 2012.

Kursna lista