Посматрање птица

12533
general

ВОЈНА УСТАНОВА “МОРОВИЋ” – Моровић

Адреса: Босутска бб, Моровић
Телефон: +381 (0)22 736 026, fax: +381 (0)22 736 123

Војна установа Моровић налази се на крајњем југозападу Војводине, око 110 km од Београда (аутопутем) на граници са Хрватском. Уколико…

10104
general

ЖУТА ОБАЛА – ЛЕСНА ОБАЛА ТИСЕ ИЗМЕЂУ СЕНТЕ И АДЕ

Од границе катастарске општине Сента код водозахвата заливног система „Калоча“ река Тиса прави оштру леву кривину. Приликом пролећних високих водостаја…

12630
general

ЛОВИШТЕ “ЈАРУГЕ” – Нови Бечеј

Адреса: Соње Маринковић 19, Нови Бечеј
Телефон: +381 (0)23 771 076

Ловиште “Јаруге” у Новом Бечеју заједно са Специјалним резерватом природе “Слано Копово” представља маркантну природну целину. Док ловиште обезбеђује квалитетне…

12643
general

ПАРК ПРИРОДЕ “СТАРА ТИСА”

Адреса: Ловачка 5, Бечеј (ЈП "Комуналац")
Телефон: +381 (0)21 69 11 760

Парк Природе “СТАРА ТИСА” код БИСЕРНОГ ОСТРВА простире се на 391 ха од чега је 6% у режиму заштите II…

12644
general

РИБЊАК – Бечеј

Адреса: Бачкоградиштански пут бб, Бечеј
Телефон: +381 (0)21 6912 493

Рибњак Бечеј основан је 1968. године. Изграден је поред пута Бечеј – Бачко Градиште, и обухвата површину од 650 ха….

11208
general

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ”

Адреса: Апатински пут 11, Сомбор
Телефон: +381 (0)25 463 111, +381 (0)62 800 5350

Специјални природи резерват Горње Подунавље је заштићено природно добро које се простире на територији општина Апатин и Сомбор, укупне површине…

11238
general

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “ЛУДАШКО ЈЕЗЕРО” – Суботица

Специјални резерват природе “Лудашко језеро” обухвата језеро и обалу уз насеља Лудаш/Шупљак, Хајдуково и Носа. Поред очуваних природних вредности (бројне…

10908
general

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ” – Мокрин

Адреса: Доситеја Обрадовића 8, Мокрин (ЛУ "Перјаница")
Телефон: +381 (0)230 61 162

Пашњаци велике дропље представљају специјални природни резерват, који је представљен мозаиком степских, слатинских, ливадских, мочварних и ораничних екосистема, са ретким…

11254
general

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “СЛАНО КОПОВО” – Нови Бечеј

Адреса: Соње Маринковић 23, Нови Бечеј
Телефон: +381 (0)23 771 076

Слано Копово се налази у северном Банату, 5 km североисточно од Новог Бечеја, омеђано путевима Нови Бечеј-Ново Милошево и Нови…

11344
general

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “СТАРИ БЕГЕЈ-ЦАРСКА БАРА”

Адреса: Белоблатски пут бб, Лукино Село
Телефон: +381 0(23) 884 025, fax: +381 0(23) 884 645

Специјални резерват природе “Стари Бегеј-Царска бара” смештен је на алувијалној равни Бегеја и Тисе, у непосредној близини друмских праваца којима…