Arheološka nalazišta

27374
general

ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA – Kovin

Na teritoriji opštine Kovin pronađeni su predmeti iz različitih epoha razvoja civilizacije a najznačajniji period jeste vreme neolita u kojima…

11659
general

ARHEOLOŠKI LOKALITETI SIRMIUMA – Sremska Mitrovica

Grad Sirmijum, na mestu gde se danas nalazi Sremska Mitrovica, bio je jedna od prestonica rimskog carstva i spadao je…

11657
general

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „BASIJANA GRAD“ – Donji Petrovci

Na lokalitetu Grad kod Donjih Petrovaca u Sremu nalaze se ostaci rimskog grada Bassianae. Naselje je osnovano u I veku…

11436
general

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „GOMOLAVA“ – Hrtkovci

Adresa: Hrtkovci

Gomolava je praistorijski arheološki lokalitet koji se nalazi kod Hrtkovaca, nedaleko od Rume, na levoj obali Save. Bila je naseljena…

10687
general

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „GRADINA“ – Rakovac

Adresa: Partizanska bb, Rakovac
Telefon: +381 (0)21 6275 222 (Mesna zajednica)

Na severnim obroncima Fruške gore, istočno od Dumbovačkog potoka, na potezu Stučica nalazi se lokalitet Gradina. Na prostoru Gradine su…

11783
general

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „GRADINA“ – Stari Slankamen

Adresa: Stari Slankamen

Na lokalitetu Gradina pronađeni su značajni arheološki ostaci koji govore da je ovaj lokalitet korišćen od praistorijske epohe do kasnog…

11264
general

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „DONJA BRANJEVINA“ – Deronje

Telefon: +381 (0)25 57 42 189 (Muzejska jedinica)

Donja Branjevina-arheološko nalazište smešteno u neposrednoj blizini naselja Deronje, krije u sebi tajnu najstarije ratarske kulture u Evropi. „Crvenokosa boginja“,…

11801
general

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „KALAKAČA“ – Beška

Adresa: Uz most, na desnoj obali Dunava, Beška

Arheološki lokalitet Kalakača predstavlja naselje gradinskog tipa koje datira iz perioda starijeg gvozdenog doba. Nalazi se na rečnoj terasi visoko…

11865
general

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „KUVA“ (CASTELLUM ONAGRINUM) – Begeč

Ostaci antičkog utvrđenja sa pristaništem, nalaze se na levoj obali Dunava, u naselju Begeč na potezima Kuva i Acke. Podignuto…

11485
general

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „MAJDAN“ – Majdan

Adresa: Novi Kneževac

Lokacija u selu Majdan u blizini seoskog groblja se povezuje sa hrišćanskim manastirom Svetog Đorđa iz legende o svetom Gerhardu….