DVORAC „MARČIBANJI“ – Čoka

Adresa: Potiska 59, Čoka
Telefon: +381 (0)23 071 046

Dvorac je izgradila porodica Marčibanji, posle 1781. godine, kada je Lerinc Marčibanji kupio pustaru Čoku. Izgradnju dvorca dovršio je tek sledeći vlasnik, Švab Karolj, tek oko 1870. godine. Artur i Karolj Lederer kupili su posed krajem 19. veka. U posedu spahijske porodice Lederer inače jedne od najbogatijih jevrejskih porodica u to doba imanje ostaje sve do Drugog svetskog rata. Tokom Drugog svetskog rata jedno vreme dvorac je bio u posedu okupatora. Od posle rata 1950. godine tu je osnovano poljoprivredno dobro „Čoka“ koje i danas koristi dvorac kao upravnu zgradu. Zgrada je u dobrom stanju. Dvorac je spomenik kulture od velikog značaja.

Dvorac nije otvoren za posetioce!

Tekst je preuzet sa: www.dvorci.info


25. 12. 2012.

Kursna lista