KAPELA PORODICE PULAI SA KALVARIJOM NA KATOLIČKOM GROBLJU – Novi Bečej

Datum održavanja:
Adresa: Bašaidskom putu bb

Kapela porodice Pulai sagrađena je krajem XIX veka. To je jednobrodna građevina skladnih proporcija, koncipirana u duhu gotike sa zvonikom nad ulazom i polukružnom apsidom na suprotnom kraju. Fasade su ukrašene nišama i lezenama. Iznad ulaza je scena Raspeća, a dve plitke niše sa krstovima dopunjuju dekoraciju pročelja. Unutrašnji prostor je podeljen na dva traveja i oltarski prostor prelomljenim lucima koji počivaju na konzolama i pilastrima. Kapela je deo kalvarije koja se sastoji od 14 kapelica (stacija) u kojima su tehnikom bareljefa prikazane Hristove muke. Ovo je redak primer očuvane kalvarije kakvih je nekad bilo širom Vojvodine, a pripada nizu sakralnih objekata katoličke i protestantske konfesije nastalih na ovom području od polovine XIX veka do Prvog Svetskog rata.

Tekst je preuzet sa: www.zrenjaninheritage.com


24. 12. 2012.

Kursna lista