KULTURNI CENTAR – Kikinda

Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 23, Kikinda
Telefon: +381 (0)230 22 544, +381 (0)230 26 240

Kulturni centar Kikinda, kao ustanova od posebnog interesa za grad u kreiranju njegove kulturne scene, osnovan je radi:

– pripreme i realizacije kulturnih, obrazovnih, edukativnih i zabavnih programa,
– aktivnosti koje nisu sadržane u delatnostima, programima i aktivnostima ustanova

posebno za to osnovanih na teritoriji opštine Kikinda,

– podsticanja i promocije stvaralaštva,
– podrške u pripremi i realizaciji projekata i aktivnosti iz oblasti delovanja,
– organizacije manifestacija, koncerata, izložbi, tribina, seminara i slično, kao i
– usaglašavanja i koordiniranja aktivnosti i kulturnih događaja sa ostalim ustanovama.

Delatnosti Kulturnog centra Kikinda su:

– umetničko i književno stvaralaštvo,
– izdavanje knjiga, brošura, časopisa, muzičkih izdanja i drugih publikacija,
– scenska umetnost,
– delatnost galerija,
– alternativno obrazovanje, kao i
– usluge reklame i propagande.

Među najvažnije programe koje realizuje Kulturni centar Kikinda spadaju izdavanje književnog časopisa “Severni bunker”, časopisa za decu “Kikindijanci” i mesečnog informatora za kulturu “Kikindski kulturni vodič”, organizacija internacionalnog muzičkog festivala “Refuse/Resist” i godišnje gitarijade “Ki-Rock”, organizacija dečijih manifestacija “Zmajeve dečje igre” i “Pozdrav proleću”, organizacija Festivala podvodnog filma, dodela literarne i likovne nagrade “Miroslav Antić” i dr.

Pored Izdvojenog odeljenja Niže baletske škole iz Novog Sada i Kancelarije za mlade Opštine Kikinda, u Kulturnom centru rade, koristeći resurse ustanove bez nadoknade: dve romske plesne grupe, nemačko udruženje “Kikinda”, književno udruženje “Duško Trifunović”, planinarsko društvo “Kinđa”, dečije pozorište “Lane”, dramska sekcija Gimnazije, neformalne škole norveškog, mađarskog i nemačkog jezika i dr.

Tekst preuzet sa www.kckikinda.rs


21. 09. 2012.

Kursna lista