Културни центри

8036
general

АМЕРИЧКИ КУТАК – Нови Сад

Адреса: Петра Драпшина 3, Нови Сад
Телефон: +381 (0)21 472 2840

Амерички кутак у Новом Саду отворен је 6. октобра 2004. АК обезбеђује приступ важећим и поузданим информацијама о САД путем…

28714
general

БАНАТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР – Ново Милошево

Адреса: Јна 35, Ново Милошево
Телефон: +381 (0)23 783 155
11956
general

БУЊЕВАЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР “БУЊЕВАЧКА МАТИЦА”- Суботица

Адреса: Корзо 8, Суботица
Телефон: +381 (0)24 557 213
25501
general

ДОМ КУЛТУРЕ – Бачки Петровац

Адреса: Коларова 2, Бачки Петровац
Телефон: +381 (0)21 780 040, +381 (0)21 780 156
25507
general

ДОМ КУЛТУРЕ – Гложан

Адреса: Маршала Тита, Гложан
32336
general

ДОМ КУЛТУРЕ – Гребенац

Адреса: Месна заједница Гребенац, Маршала Тита 62
Телефон: +381 (0) 857 102
10249
general

ДОМ КУЛТУРЕ – Ириг

Адреса: Иве Лоле Рибара 13, Ириг
Телефон: +381 (0)22 461 846
32329
general

ДОМ КУЛТУРЕ – Јасеново

Адреса: Месна заједница Јасеново, Маршала Тита 32
Телефон: +381 (0) 855 106
11500
general

ДОМ КУЛТУРЕ – Крушчић

Адреса: Владимира Назора 19, Крушчић
Телефон: +381 (0)64 352 1250
32327
general

ДОМ КУЛТУРЕ – Крушчица

Адреса: Месна заједница Крушчић, Саве Мунћана 136
Телефон: +381 (0) 858 016