Kulturni centri

KULTURNI CENTAR RUMA – Ruma

Adresa: Veljka Dugoševića 102, Ruma
Telefon: +381 (0)22 474 888

Kulturni centar Ruma počeo je sa radom 27.10.1985. godine u novoizgrađenom, modernom objektu površine 3.600 m2. Delatnost Kulturnog centra bazira…

KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR „ŠID“ – Šid

Adresa: Karađorđeva 42, Šid
Telefon: +381 (0)22 712 527, +381 (0)22 712 835

Ustanova za kulturu i obrazovanje u Opštini Šid je do 1990. godine nosila naziv : Narodni univerzitet „Nikola Vlaški“. Od…

KULTURNO PROPAGANDNI CENTAR BAČ – Bač

Adresa: Trg dr Zorana Đinđića 2, Bač
Telefon: +381 (0)21 771 444, +381 (0)21 770 575

KULTURNO PROSVETNA ZAJEDNICA – Žitište

Adresa: Cara Dušana 15, Žitište
Telefon: +381 (0)23 821 034, fax: +381 (0)23 821 308

Kulturno prosvetna zajednica Žitište je koordinator svih kulturnih aktivnosti u opštini, rada KUD, grupa i sekcija, kulturnih manifestacija i organizator…

KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR „LUKIJAN MUŠICKI“ – Temerin

Adresa: Novosadska 324, Temerin
Telefon: +381 (0)21 843 695, fax: +381 (0)21 843 883

Kulturno-informativni centar od 2006. godine nosi ime „Lukijan Mušicki“. Ovaj pesnik, jedan od najobrazovanijih pisaca svoga vremena, poliglota, arhimandrit manastira…

KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR „MLADOST“ – Futog

Adresa: Cara Lazara 42, Futog
Telefon: +381 (0)21 895 598

KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR KISAČ – Novi Sad

Adresa: Slovačka 22, Kisač
Telefon: +381 (0)21 827 642
E-mail: kic@eunet.rs

Kulturno-informativni centar Kisač nosilac je svih kulturno-umetničkih manifestacija u mestu a pomaže i ostalim društvenim organizacijama u unapređenju kulture i…

KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR „VUK KARADŽIĆ“ – Plandište

Adresa: Vojvode Putnika 58, Plandište
Telefon: +381 (0)13 862 318

Kulturno obrazovni centar „Vuk Karadžić“ iz Plandišta je ustanova bazične kulture koja u svom radu ima tri strateška cilja: animaciju,…

KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR „THURZO LAJOŠ“ – Senta

Adresa: Poštanska 18, Senta
Telefon: +381 (0)24 811 334
E-mail: info@tlkk.org

Pre dvadeset dve godine osnovan je Kulturno-obrazovni centar „Thurzó Lajos“ u Senti.  Zajednički cilj Ustanove je da svojim programima i…

KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA – Kula

Adresa: Lenjinova II/4, Kula
Telefon: +381 (0)25 722 359

Kulturno-prosvetna zajednica opštine Kula je osnovana 9. maja 1957. godine. Kulturno-prosvetnu zajednicu su stvarali i čine ljudi, aktivisti iz oblasti…

stavki