ЕВАНГЕЛИСТИЧКА ЦРКВА – Нови Бечеј

Датум одржавања:
Адреса: Маршала Тита 63, Нови Бечеј

Лутеранска црква скромних димензија, по својој величини била је у складу с бројем припадника те вероисповести. Евангелисти се први пут спомињу у Новом Бечеју 1820. године. Тада се између осталог износи да је број припадника у Араду: 1.459 и у филијалама тамошње цркве у Елемиру, Меленцима, Новом Бечеју и Кикинди 246 верника. Јан Колар, истакнута личност словачког препорода и панславизма у Шематизму из 1838. године, износи детаљније податке према којима је у Новом Бечеју било педесет евангелиста. Тај број налазимо и касније 1848. године. У општем именику из 1885. године стоји да су се евангелисти настанили у Новом Бечеју око 1835. године. Матрикула матице је установљена 1861. године, а свештаник је те године Рот Бела, што би могло значити да је црква изграђена те године, или неку годину раније. Те године је број верника био у матичној општини педесет шест и у Стером Бечеју, Врањеву, Меленцима и Куману педесет или свега сто шест верника.

Текст је преузет са: www.novibechej.com


Означено са : ,,
24. 12. 2012.

Курсна листа