VRŠAČKA KULA – Vršac

Adresa: Vršački breg

Ova velelepna građevina simbol je grada i okoline. Sazidao ju je despot Đurađ Branković 1439. godine na brdu visokom 399 metara. Visina spoljnih zidova iznosi 19,85 m, a stane su široke 13,80 m i 11 m. Karlovačkim mirom 1701. godine je počelo rušenje kule, tako da se više nije mogla koristiti u vojne svrhe. Poslednjih godina kula je skoro kompletno renovirana.


16. 12. 2012.

Kursna lista