LOVIŠTE „DONJE PODUNAVLJE“ – Pančevo

Adresa: Maksima Gorkog 24, Pančevo
Telefon: +381 (0)13 342 899, fax: +381 (0)13 353 585

Lovište „Donje podunavlje“ u Pančevu obuhvata vodenu površinu reke Dunav, priobalje i močvarne terene dunavskih ada. Glavna vrsta lovne divljači je divlja patka, a u ovom lovištu ima i srneće divljači i divljih svinja. Smeštaj lovaca obezbeđen je u hotelu u Pančevu.

Lovištem gazduje JP Vojvodinašume, šumsko gazdinstvo Banat.


18. 12. 2012.

Kursna lista