Predeli izuzetnih odlika

11788
general

LESNI PROFIL – Stari Slankamen

Adresa: Stari Slankamen

Lesni profil u Starom Slankamenu predstavlja, najkompletnije geonasleđe lesnih sedimenta u Evropi stari oko 800 000 godina. U njima se…

11675
general

PREDEO IZUZETNIH ODLIKA “SUBOTIČKA PEŠČARA” – Subotica

Predeo izuzetnih odlika “Subotička peščara” se nalazi na krajnjem severu Bačke, neposredno uz granicu Srbije sa Mađarskom, na području Subotičko-Horgoške…