Специјални резервати природе

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „БАГРЕМАРА“ – Бачка Паланка

Телефон: +381 (0)62 800 5257 (Aleksandra Vujasinović), +381 (0)21 754 124 (Soro Milorad)

Резерват се налази у Војводини, у западној Бачкој, северно од насеља Бачка Паланка. Само станиште је смештено са десне стране…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“

Адреса: Апатински пут 11, Сомбор
Телефон: +381 (0)25 463 111, +381 (0)62 800 5350

Специјални природи резерват Горње Подунавље је заштићено природно добро које се простире на територији општина Апатин и Сомбор, укупне површине…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ЗАСАВИЦА“ – Сремска Митровица

Адреса: Светог Саве 19, Сремска Митровица (Покрет горана)
Телефон: +381 (0)22 614 300

Засавица се налази у југоисточном делу Европе, у Србији, на подручју јужне Војводине и северне Мачве, источно од реке Дрине…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „КАРАЂОРЂЕВО“

Адреса: Иве Андрића 63, Карађорђево
Телефон: +381 (0)21 765 222, +381 (0)21 765 254

Специјални резерват природе „Карађорђево“ припада општинама Бачка Паланка и Бач. Површина резервата износи 2.955,32 hа, а чине га две одвојене…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ“

Адреса: Војводе Путника 3, Нови Сад
Телефон: +381 (0)21 557 408, fax: +381 (0)21 557 406

У околини Новог Сада се налази Cпецијални резерват природе Ковиљско-петроварадински рит. Он представља комплекс барско-мочварних и шумских екосистема, са бројним…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „КРАЉЕВАЦ“

Адреса: Маршала Тита 123, Делиблато (УСР "Делиблатско језеро")
Телефон: +381 (0)13 21 04 951

Специјални резерват природе „Краљевац” простире се на подручју некадашњег Панонског мора, где се под утицајем ветра формирала лесна тараса у коју…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ЛУДАШКО ЈЕЗЕРО“ – Суботица

Специјални резерват природе „Лудашко језеро“ обухвата језеро и обалу уз насеља Лудаш/Шупљак, Хајдуково и Носа. Поред очуваних природних вредности (бројне…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“ – Мокрин

Адреса: Доситеја Обрадовића 8, Мокрин (ЛУ "Перјаница")
Телефон: +381 (0)230 61 162

Пашњаци велике дропље представљају специјални природни резерват, који је представљен мозаиком степских, слатинских, ливадских, мочварних и ораничних екосистема, са ретким…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „СЕЛЕВЕЊСКЕ ПУСТАРЕ“ – Суботица

Адреса: Кањишки пут 17а, Палић (ЈП Палић-Лудаш)
Телефон: +381 (0)24 758 370

Селевењске пустаре су смештене између насеља Бачки Виногради и Хоргош. Резерват чини 10 подручја очуваних природних вредности (ретке биљне и…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „СЛАНО КОПОВО“ – Нови Бечеј

Адреса: Соње Маринковић 23, Нови Бечеј
Телефон: +381 (0)23 771 076

Слано Копово се налази у северном Банату, 5 km североисточно од Новог Бечеја, омеђано путевима Нови Бечеј-Ново Милошево и Нови…

ставки