13. FESTIVAL TRADICIONALNE HRANE ORGANSKOG KVALITETA-SELENČA

Datum održavanja: 27. 9. 2019.
Tip: Stručni i naučni skupovi
Lokacija: Selenča
Organizator: Jozef Gašparovski, Biljana Viduka
Adresa: M.Tita 179
Telefon: +381 (0) 63 10 44 390

Ova manifestacija će se ove godine održati  u  Selenči 27. septembra u okviru programa „13. Foruma o organskoj proizvodnji“.

Ciljevi manifestacije su:

– razvijanje svesti o zdravom načinu ishrane i očuvanju životne sredine putem edukacije svih slojeva stanovništva,

– popularizacija organske hrane sa ciljem da se dokaže da se od proizvodnje organske hrane može živeti, pogotovu u seoskim sredinama i u proizvodnji na malim poljoprivrednim posedima.

Pogotovo je to značajno u godinama krize, kad mnogo ljudi ostaje bez zaposlenja a kada proizvodnja organske hrane nudi perspektivu opstanka i zarade,

– pomoć pri rešavanju problema kod proizvodnje sirovina, prerade, čuvanju, distribuciji, prodaji i konzumiranju organske hrane naučnim i stručnim predavanjima i radionicama,

– razvoj seoskog turizama koji  je  jedan od najvećih globalnih biznisa i najbrže rastućim sektorom u Europi.

Na osnovu prognoza Svetske turističke organizacije (UNWTO) ruralni turizam će najbrže rasti do 2020. godine upravo u srednjo-istočnoj i južnoj Europi.

Veoma je bitno da naučimo pokazati sve svoje kvalitete:, neke elemente kulture, običaja, tradicionalne kuhinje, starih zanata, poljskih radova, narodne igre i narodne muzičke instrumente, nošnje i od svega spomenutog da napravimo TURISTIČKI PRODUKT koji možemo ponuditi, uz organizovane seoske smeštajne kapacitete, turistima iz čitavog sveta, naravno uz organizovanu nacionalnu turističku ponudu.

Usled problema koji se javljaju u seoskim (ruralnim) sredinama kao što su: migracije, odumiranje sela, globalizacija poljoprivredne proizvodnje, nemogućnost zarade I opstanka na selu, sela nam stare I postaju nezanimljiva za život.

Zbog toga ako uspemo da ponovo oživimo sela, zaustavljanjem migracija u gradove pogotovo mladih ljudi ostvarivanjem ciljeva projekta, sela će imati životnu perspektivu kao mesta u kojima se može dobro I zdravo živeti, I kao mesta u kojima će se očuvati kultura, umetnost, tradicije I  sve druge vrednosti naroda.

Ciljne grupe su pvenstveno mladi ljudi, učenici, studenti, kao I ostala populacija. U ovaj projekat se uključuju pripadnici svih slojeva stanovništva, od običnih ljudi do akademski obrazovanih, potom lekara, profesora na fakultetima, poslovnih ljudi, novinara I šire, znači široka ciljna grupa potrošača razultata ovog projekta.

Učesnici u manifestaciji: Zainteresovani proizvođači, prerađivači organske hrane, građani, naučni radnici iz šireg regiona. U poslednjih 11. Manifestacija imamo registrovane učesnike iz 22 zemlje.


Označeno sa :
21. 05. 2019.

Kursna lista