АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА – Ковин

На територији општине Ковин пронађени су предмети из различитих епоха развоја цивилизације а најзначајнији период јесте време неолита у којима је доминантна била старчевачка култура. Ту су пронађени фрагменти разних керамичких предмета који датирају из периода од 4000 година  п.н.е. међу којима је најзначајнија „Лоптаста амфора“. Многи предмети из овог периода представљају значајну археолошку збирку општине Ковин. Насеља на обали Дунава своју експанзију доживљавају у време бронзаног и гвозденог доба када Дунав постаје важан трговачки пут Европе. Из овог периода најзначајнији предмети су биконична урна, ножеви и римски косир, аскос, амулет, шоље бронзаног доба и други. Римљани су такође оставили значајног удела на овим просторима изградњом великог утврђења „Града“. У време Велике Сеобе народа на овим просторима су боравила многа варварска племена, попут Хуна, Гота, Гепида, Сармата и других. Доказ њиховог боравка потрвђују још неистражена налазишта широм простора на којим  се налази и општина Ковин.

О временима прошлим, привредном развоју и његовој еволуцији, на простору Ковина говори нађени ковани новац. На локацијама „Град“, на брегу са леве и десне стране пута на почетку Главне улице (Цара Лазара), парку код Старог суда (Трг Жарка Зрењанина) и другим местима нађен је ковани новац из разних периода историјског развоја општине Ковин, од дачанског периода, грчко – римског, византијског и средњовековног, што показује са једне стране економски развој, али неретко су то права мала уметничка дела по начину на којем су ковани где на равном рељефу приказују ликове, али и друге знамените објекте. Међу нађеним кованицама у Ковину је идентификован дачански сребрни новац који се из I века нове ере, појавом  римских новаца на овим просторима се губи, као и многи други из каснијих периода.  Наведене археолошке вредности чувају се у археолошкој збирци Центра за културу Ковин и изложене су у Галерији. Посете су могуће радним данима, од 8 – 14h, уз претходну најаву.


Означено са :
28. 11. 2016.

Курсна листа