ART TREMA FEST – Ruma

Datum održavanja: Mart
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizator: Gradsko pozorište Ruma
Adresa: Veljka Dugoševića 102, Ruma
Telefon: +381 (0)22 471 212, +381 (0)22 474 987

Gradsko pozorište Ruma, osnovano je 1994. god. sa ciljem da deluje kreativnim akcijama u oblasti kulture. Negovalo je klasičan pristup pozorištu da bi u susretu sa savremenim tendencijama, a naročito od pokretanja projekta TREMA FEST. 1998. godine, načinilo zaokret i proširilo svoje delovanje u sve oblasti građanskih inicijativa. Okuplja, u 6 sekcija, oko 100 aktivnih članova, sarađuje i radi na edukaciji svojih umetničkih rukovodilaca, pokrenulo je nekoliko radionica, a u radu sa ciljnim grupama obrađuje teme od šireg značaja za lokalnu zajednicu. GPR neguje različite vidove teatarskih izraza, radi na animaciji pozitivnih građanskih akcija, planira osnivanje volonterskog centra, radi na umrežavanju i partnerskim regionalnim projektima. Okuplja zainteresovane grupe, pojedince i autore oko projekata i afirmiše njihov rad. Sarađuje i pomaže srodnim organizacijama kulture. Aktivno učestvuje u raznim humanitarnim akcijama i aktivnostima od značaja za lokalnu zajednicu i region.


Kursna lista