BANATSKI KULTURNI CENTAR – Novo Miloševo

Adresa: Jna 35, Novo Miloševo
Telefon: +381 (0)23 783 155

Banatski kulturni centar je prvi privatni kulturni centar u Srbiji. Ova porodična kreativna industrija bavi se umetničkim stvaralaštvom, produkcijom i različitim vidovima delovanja u kulturi. BKC organizuje brojne kulturne programe po čitavoj Vojvodini, Srbiji i u inostranstvu. Banatski kulturni centar ima razvijenu izdavačku produkciju, redovno izlaže na sajmovima knjiga, a organizuje ukupno šest tradicionalnih manifestacija i festivala godišnje nudeći svojim radom jedinstveni koncept delovanja u kulturi. Rad Banatskog kulturnog centra odlikuje i delovanje sa lokalnog nivoa na globalni kroz umetnost i književnost, kao i negovanje tradicije i koncepta istorijskog multikulturalnog Banata.
Osnivač i direktor ovog porodičnog kulturnog centra sa sedištem u Novom Miloševu je književnik Radovan Vlahović.


Označeno sa :
12. 01. 2017.

Kursna lista