BOGOSLOVIJA I BOGOSLOVSKI SEMINAR – Sremski Karlovci

Adresa: Trg Branka Radičevića, Sremski Karlovci

Preteča karlovačke bogoslovije bila je Mala klirikalna škola, koja je radila u okviru Pokrovbogorodičine škole mitropolita Pavla Nenadovića, otvorene1749. godine. Na Temišvarskom saboru (1790) odlučeno je da se u Sremskim Karlovcima osnuje Generalna seminarija, u kojo bi se obrazovao pravoslavni sveštenski podmladak. Umesto seminarije, 01. februara 1794. godine, mitropolit Stevan Stratimirović osnovao je , o svom trošku, malo klirikalno učilište. U to doba škola je imala dva razreda, dok su učenici sami obezbeđivali stan i hranu, jer škola u početku nije bila organizovana po uzoru na seminarije. Godine 1797. mitropolit je otvorio ‘Blagodjenije’, gde su siromašni učenici Bogoslovije i Gimnazije besplatno dobijali stan i hranu.
Kraljevskim reskriptom iz 1868. godine izvršena je reorganizacija karlovačkog učilišta, te je Bogoslovija počela postepeno da se gasi, da bi 1872. godine prestala sa radom. Već 1875. Bogoslovija ponovo počinje sa radom, a u nju su primani učenici sa svršenom višom gimnazijom i položenim ispitom zrelosti. Školovanje je trajalo četiri godine, a nastava se izvodila na srpskom jeziku, izuzev dogmatskog bogoslovlja, koje se predavalo na crkveno – slovenskom jeziku.
Od 1891/92 nastava se odvijala u jednom krilu nove zgrade Gimnazije. Novo ime – Pravoslavna srpska bogoslovija u Karlovcima, škola će dobiti 1906. godine i radiće bez prekida sve do I svetskog rata. Od 1920. škola je pripadala Bogosloviji Sv.Save, koja je iz Beograda preseljena u Sremske Karlovce, jer je u ratu izgubila svoju zgradu. Odlukom Arhijerejskog sabora u maju 1967. biva proglađena za samostalnu prosvetnu ustanovu pod imenom ‘Bogoslovija Sv. Arsenija Sremca u Sremskim karlovcima’, kako se i danas zove. Nastava se odvija u palati Crkveno – narodnih fondova koju je projektovao arhitekta Vladimir Nikolić (1901), a školu pohađa oko 180 učenika iz zemlje i rasejanja.
Shvativši značaj internata za budućnost bogoslovije i njenih đaka, patrijarh Georgije Bošković je odlučio da o svom trošku, podigne seminar i u tu svrhu prilaže 200.000 kruna. Uz veliku svečanost, kamen temeljac je položen na Đurđevdan, 06. maja 1900. godine. Seminar je delimično bio završen već sledeće godine, ali se tek u sptembru 1904. u njega useljavaju prvi pitomci. Seminar se izdržavao iz fonda save Tekelije i Crkveno – školskog (narodnog) fonda, a vrhovnu vlast nad njim je imao Arhijerejski sinod sa patrijarhom na čelu.
Zdanje Bogoslovskog seminara projektovao je Vladimir Nikolić, koristeći mešavinu pseudovizantijskih i islamskih elemenata sa klasičnim. U zgradi se danas nalaza spavaone, čitaonica i TV sala za učenike Bogoslovije.


Označeno sa :
21. 09. 2016.

Kursna lista