CRKVA SVETE TROJICE – Margita

Adresa: Bratstva jedinstva bb, Margita

Za vreme carice Terezije osnovana je Parohijalna opština u Margiti, po nekima 1750. a po nekima nešto ranije 1715 godine. Crkva, brvnara, podignuta je 1742. godine i bila je od pruća i pod šindrom. Iz nje su sve ikone u sadašnjoj crkvi i sve su srpske, po Erdeljanoviću. Srpska crkva je sazidana 1810 godine.

Nova crkva koja i danas postoji zidana je od 1833. do 1836. godine za vreme patrijarha Josifa Rajačića i Stefana Stratimirovića, a za vlade cara Ferdinanda I stoji u Letopisu srpske pravoslavne parohije u Margiti, o čemu svedoči i Povelja priključena ovom Letopisu pisana staroslovenskim jeziku pismenom na rumunskom koja u prevodu glasi:
„Sa pomoću Božjom i njegovom voljom svešta (osveti) se ovaj Sv.hram na silazak Sv.Duha – kroz Visokopreosvećenog i pravednog gos. Josipa Rajačića, pravoslavnog episkopa vršačkog, karansebeškog i lugoškog, a za vreme blagovjernog imperatora i kralja Ferdinanda Prvog“.

Sveti hram je posvećen svetoj Trojici.
Taj hram je imao tri zvona, dva su za vreme rata 1915. godine Austrijanci odneli da bi 1938. godine nabavljena dva nova zvona koja su osvećena 29.maja te godine koji i danas postoje. Livena su u zvonolivnici “Predraga Jovanovića”u Novom Sadu. Ovaj hram do 1899. godine bio je zajednički za Srbe i Rumune kada su je Srbi otkupili od Rumuna. Rumuni su podigli svoju novu crkvu 1899.godine.

U crkvi postoje matične knjige rođenih i umrlih od 1792. a venčanih od 1824.godine od kada se protokoli venčanih, krštenih i umrlih vode na rumunskom jeziku.

Tekst je preuzet sa: plandiste-opstina.rs


21. 11. 2012.

Kursna lista