CRKVA SVETOG DIMITRIJA – Sremska Mitrovica

Adresa: Trg Svetog Stefana, Sremska Mitrovica

Gradnja nove pravoslavne crkve (današnja Saborna crkva koja je prvobitno bila posvećena Sv. Stefanu, a tek nedavno zaštitniku grada Sv. velikomučeniku Dimitriju) započela je 1791. godine, a završena i osveštana 1794. Crkva je podignuta sredstvima samih pravoslavnih vernika. Unutrašnje dekorisanje crkve i nabavka potrebnog inventara urađeni su u prvim decenijama XIX veka. Drvorezbarske radove je izveo Marko Vujatović, drvorezbar iz Sremskih Karlovaca (1810). Samo nekoliko godina kasnije ikonostas je radio Arsa Teodorović, najrenomiraniji majstor toga vremena. Na ikonostasu se posebno isticala ikona svetog Irineja i scena njegovog pogubljenja. Krajem XIX veka unutrašnja dekoracija crkve je u jednom požaru znatno oštećena, a obnavljanja koja su izvršena nisu mogla da vrate nekadašnji sjaj ikonama.

Crkva je tokom vremena više puta obnavljana, popravljana fasada, obnavljan bakarni lim na baroknom tornju, a restaurirane su i ikone. Svoj prvobitni izgled crkva je sačuvala do danas, a prostor ispred crkve uređen je kao gradski trg – Trg sv. Stefana. Prilikom obeležavanja dvestagodišnjice hrama toranj je obložen novim bakarnim limom, obnovljena je fasada i izvršena restauracija ikona i mobilijara.


21. 11. 2012.

Kursna lista