CRKVA SVETOG NIKOLE – Sakule

Adresa: Trg Maršala Tita 17, Sakule

Srpska pravoslavna crkva – Ikonostas pevnice i tronovi – rad Konstantina Pantelića iz 1856/57.god. (pod zaštitom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture). Sagrađena 1846. godine.


Označeno sa : ,,
23. 12. 2012.

Kursna lista