CRKVA USPENJA BOGORODICE – Irig

Adresa: Nikole Tesle, Irig

Podignuta je između 1757. i 1760. godine i predstavlja tipičan primer podunavskog baroka. Ikone su preslikavane i nisu nastale istovremeno. Stariji delovi su iz 70-tih godina XVIII veka, dok je konačna verzija zidnog slikarstva uobličena u prvoj polovini XX veka. U izvođenu slikarskih radova učestvovali su Georgije Bakalović, Jovan Klajić i Kosta Vangelović.


Označeno sa : ,,
26. 12. 2012.

Kursna lista