DANI SLOVENSKE PISMENOSTI – Ruma

Datum održavanja: Maj
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Lokacija: Kulturni centar Ruma, Gradska biblioteka Ruma, Zavičajni muzej Ruma
Organizator: Gradska biblioteka „Atanasije Stojković“
Adresa: Glavna 131, Ruma
Telefon: +381(0)22 495 047

Ova manifestacija pruža posetiocima uživanje u poznatim besedama, delovima pozorišnih komada i velikih dela slovenske literature, kao i u slovenskoj muzici, igri i plesu. Posvećena je afir¬ma¬ciji kul¬ture svih sloven¬skih nar¬oda, sa akcen-tom na književna stvar¬alaštva 12 zemalja u kojima žive sloven¬ski nar¬odi. Kon-cipi¬rana je tako da se u isto vreme obeleži i dan svetih velikih prosvetitelja Ćirila i Metodija.


Označeno sa : ,,
02. 03. 2017.

Kursna lista