DVORAC „BABA PUSTA“ – Aleksa Šantić

Dvorac Karolja Fernbaha, poznatiji u literaturi kao “Baba pusta“ izgradio je Karolj Fernbah 1906/7 godine po projektu mađarskog arhitekte Hikisch Reszoa. Lociran je u središtu danas zapuštenog parka, nekada uređenog po principu engleskih vrtova, kao slobodni objekat sa akcentovanom ulaznom fasadom sa portikom i bočno postavljenom četvrtastom kulom zvonarom. Osnova objekta uklopljena je u izdužen pravougaonik sa kvadratnim portikom na glavnoj fasadi. Neobična je mala porodična pravougaona kapela sa polukružnom apsidom i kalotom smeštena u levom krilu prizemlja. Izražena funkicionalnost objekta primećuje se u osnovi i rasporedu prostorija, dok se u oblikovanju enterijera uočava redukovan stilski i ornamentalni repertoar. Arhitekta je na izuzetan način uskladio aktuelna secesijska načela sa potrebama vlasnika. Danas, dvorac izgleda veoma loše, a park je zarastao. Dvorac brzo propada čemu doprinosi razvlačenje besplatnog građevinskog materijala. Sa polovine dvorca je netragom nestao krov, a i drugu polovinu, čini se, već je neko namerio da odnese. Dvorac je evidentirano kulturno dobro.

Dvorac nije otvoren za posetioce!

Tekst je preuzet sa: www.dvorci.info

 


Označeno sa : ,,
04. 12. 2012.

Kursna lista