DVORAC „DANIJEL VLADISLAV“ – Konak

Adresa: Maršala Tita 14, Konak
Telefon: +381 (0)23 856 006

Kada krenete iz Zrenjanina za Vršac i uđete u mesto Konak stotinak metara pre mosta na reci Brzavi sa leve strane nalazi se dvorac Danijel.
Dvorac u Konaku izgradio je grof Danijel Ladislav 1884. godine. Uz glavnu zgradu, koja je služila za stanovanje veleposednika, izgrađena je jedna skromnija građevina za stanovanje biroša i sluga, a nešto udaljeniji su ostali ekonomski objekti: konjušnica, štale i sl. Dvorac okružuje lep park sa retkim stablima raznih egzotičnih vrsta, koji se prostire na nekoliko hektara.
Danas se u dvorcu nalazi osnovna škola „Vuk Karadžić“, a u ekonomskim objektima se nalaze stanovi za predavače i druge radnike u školi.
Dvorac, i park oko dvorca su dobro očuvani. Dvorac je spomenik kulture od velikog značaja.
Park dvorca Danijela Vladislava je zaštićeni spomenik prirode.

Dvorac nije otvoren za posetioce!

Tekst je preuzet sa: www.dvorci.info


25. 11. 2012.

Kursna lista