ДВОРАЦ „ШЛОС“ – Голубинци

Датум одржавања:
Адреса: Голубинци

Дворац је саграђен према пројекту архитекте Florijana Madocsnuija 1777. године. Саграђен је за потребе официрских породица војне границе као „Управна зграда у Голубинцима“, како пише у пројекту зграде. По намени и архитектонској концепцији зграда би се могла сврстати у наменске објекте који су били пројектовани за војне намене или као зграде за становање официра привремено распоређених у тој војној команди. По унутрашњем склопу и спољном изгледу, обради и детаљима, има све карактеристике објекта војнограничарске архитектуре. Дворац је слободно стојећи спратни објекат правоугаоне основе. Унутрашњи простор изгледа монументално због камене ограде на степеништу. Изузев камених оквира врата и прозора, фасада је изведена у малтерској пластици.

Поред архитектонске, дворац има и историјску вредност јер је у њему боравио вожд Карађорђе Петровић током 1813. године. Зграда је више пута адаптирана али није нарушена основна концепција. Последња обнова започета је 2007. године. Дворац је споменик културе од великог значаја.

Дворац је могуће посетити уз претходну најаву!

Текст је преузет са: www.dvorci.info


Означено са : ,,,
01. 12. 2012.

Курсна листа