DAYS OF ART COLONY ”RAFAILO MOMČILOVIĆ” – Deronje

Date: 27. 8. 2016. – 3. 9. 2016.
Type: Cultural events (Theatre, Literature, Festivals, Film, Folklore, Art Colony)
Location: Deronje
Organizer: Društvo likovne kolonije ''Rafailo Momčilović''
Address: Kralja Petra I bb, Deronje
Phone: +381 (0)25 872 311, +381 (0)25 872 452, +381 (0)25 872 555 (Zora Doroslovac, Branislava Mijatov, Svetlana Romanov )