”KIDS FOR KIDS” – Bačka Palanka

Date: 27. 1. 2016.
Type: Cultural events (Theatre, Literature, Festivals, Film, Folklore, Art Colony)
Location: OŠ ”Desanka Maksimović”, Bačka Palanka
Organizer: Crveni krst - Bačka Palanka
Address: Jugoslovenske armije 23, Bačka Palanka
Phone: +381 (0)21 60 42 151, +381 (0)65 83 78 378 (Branislav Šobot)