ETNO KUĆA BAJŠA – Bajša

Adresa: Blatna 21, Bajša
Telefon: +381 (0) 24 721 183

Društvo za negovanje tradicija i rukotvorina “Etno”, osnovano je 2004. godine sa ciljem da se kulturna baština tri najbrojnije nacije istraži, neguje i očuva za potomstvo. U delatnost ovog civilnog udruženja spada organizovanje kurseva i kampova na kojima se učesnici podučavaju tehnikama izrade rukotvorina, a takođe i organizovanje izložbi na kojima se vrši njihova prezentacija. Osim toga, Etno kuća u ulici Blatna broj 21 ( mađarska i srpska soba) i pod brojem 40 (slovačka soba) je mesto gde prikupljena zbirka starina na adekvatan način prikazuje prošlost i tradiciju sela.
U Etno kući pod br 21. izgrađena je, 2011. godine, zahvaljujući dobrovoljnim materijalnim prilozima i dobrovoljnom radu pozornica koja je ugrađena u brdo i koja se nalazi u produžetku dvorišta. Tu se održavaju razne priredbe i manifestacije. Pored pozornice u izgrađenoj furuni mogu se prezentovati razna tradicionalna jela za vreme obuka ili kampova.
Etno kuća je mesto gde se održavaju obuke tkanja i ostalih rukotvorina. Kamp tkalja vezilja i rukotvorina organizuje se po 15. put ove godine.
Društvo obuhvata oko 90 članova različite nacionalnosti i starosne dobi.
Značajni programi su: Kamp rukotvorina, izložba za Buču i dani sela, rukotvorne obuke tokom godine, i nedeljno okupljanje kako bi se usavršavali i spremali za različite manifestacije na kojima se učestvuje svake godine. Obuke tradicionalnih rukotvorina organizuju se za decu , omladinu i za odrasle tokom čitave godine.
U Etno kući postoje izložbene prostorije sa stalnom postavkom mađarske i srpske sobe a u privatnoj kući, nalazi se slovačka soba. Od 8. oktobra 2016. godine, otvoreni su za širu javnost pod nazivom Mađarska zavičajna kuća.
Od rukotvorina negujemo izradu predmeta od: vune-tkanje i čojanje, od rogoza: – tašne i saćure, od slame: saćure i sitne predmete, od ljuštike: razne lutke, korpe,podmetače i saćure. Članovi još izrađuju razne nakite od perle, kože, crnog oraha itd. Uglavnom nastoje stare zaboravljene zanate oživeti i preneti na buduća pokoljenjenja.

Stalna postavka koja se sastoji iz mađarske, srpske i slovačke sobe urađene prema tradiciji sela.

Obavezna najava posete.


28. 10. 2012.

Kursna lista