ЕТНО ЗДАНИЈЕ „ЗМАЈ ОД НОЋАЈА“ – Мачванска Митровица

Адреса: Cara Lazara 3, Mačvanska Mitrovica
Телефон: +381 (0)22 650 077, +381 (0)64 21 58 223

Ha десној обали реке Саве, у Мачванској Митровици, код Сремске Митровице, налази се Етно зданије Змај oд Ноћаја. Смештено стотинак метара од регионалног пута Митровица – Шабац, и у непосредној близини археолошких локалитета Сирмијум са једне, и природног резервата бара Засавица са друге стране, незаобилазна je станица за одмор и окрепљење свих који желе да се упознају са богатим културно историјским наслеђем овог дела Мачве и Срема. Етно зданије Змај od Ноћаја носи име no чувеном војводи Првог српског устанка Стојану Чупићу, чији су живот и устанички подухвати везани за овај крај Мачве. У селу Салашу Ноћајском у порти цркве налази се споменик овом знаменитом Војводи, a породица Чупић још увек чува сећање на свог чувеног претка.
У домаћинству Светислава Чупића, у дворишту иза породичне куће, саграђена су три нова објекта у циљу бављења сеоским туризмом. Сви објекти изграђени су од цигле и дрвета, покривени бибер црепом. Декоративни елементи и поједина архитектонска решења изведена су у духу стилизованих форми средњевековних утврђених градова (куле) и народног градитељства Мачве (четворосливни кров, терасе и тремови…). Ha северној страни дворишта налази се једноспратна зграда са уређеним апартманом за смештај. Непосредно уз њу je приземна зграда за прихват и послужење гостију. У њој су изложене мушка и женска народна ношња из Мачве, a прозори, столови и столице прекривени су тканинама, завесама и столњацима са мотивима из ових крајева.
Ha западној страни je једноспратни објекат намењен за чување, припрему и послуживање хране. У приземљу где се налазе пећи изложени су предмети и посуде коришћене за припрему хране у традиционалном сеоском домаћинству овог краја. Ha спрату je пространа тераса предвиђена за послуживање гостију. Овај простор се користи и као изложбени простор уметника из овог дела Мачве. Ha спрату je и једна затворена просторија опремљена експонатима који су везани за живот власника куће. У другој соби изложене су фотографије и други предмети везани за војводе из Првог српског устанка. Изложени експонати којима власник жели да промовише историјско и културно наслеђе овог краја, јесу оригинални репрезенти народног живота и стваралаштва Мачве.
Историјски значај и породична веза са мачванским војводом Стојаном Чупићем, Змајем од Ноћаја, посебно се истиче, те je једна од просторија посвећена њему, У несигурним временима Првог српског устанка, својим јунаштвом, чашћу и беседом, Стојан Чупић je био гарант ризичних устаничких подухвата, a његови људски квалитети долазе до изражаја у најтежим тренуцима, када у свом дому у Ноћају прима и штити избегле Србе из Босне. За исказано гостопримство, песник Филип Вишњић одужио се Стојану Чупићу песмама о његовом јунаштву. Гостопримство Стојана Чупића исказано у реченици „Нит’ узми, нит’остави, већ дај“ и данас je пример људске несебичности и путоказ његовим потомцима.

дипл. етнопог и антрополог

Д. Станковић


26. 11. 2012.

Курсна листа