EVANGELISTIČKO-METODISTIČKA CRKVA – Vrbas

Adresa: Maršala Tita bb, Vrbas

Evangelističko – metodistička crkva u Vrbasu izgrađena je 1922. godine i do Drugog svetskog rata imala je preko 700 vernika. Nakon završetka rata, crkva se malo koristila. Crkveni život sa 27 vernika obnovio je 1997. godine Darko Vika, student na Teološkom fakultetu protestantskih crkava u Novom Sadu.


17. 11. 2012.

Kursna lista