FESTIVAL SOVA – Kikinda

Datum održavanja: Novembar
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizator: Kancelarija za turizam opštine Kikinda
Adresa: Trg Srpskih Dobrovoljaca 12, Kikinda
Telefon: +381 (0)230 426 300

Kikinda predstavlja najveće zimovalište Sova Utina (malih ušara) na planeti, te se svakog novembra održavaju naučni i zabavni programi, a sve u svrhu što boljeg upoznavanja sa ovom misterioznom pticom koja je odabrala baš Kikindu za svoje stanište.


03. 01. 2018.

Kursna lista