GALERIJA „BABKA“ – Kovačica

Adresa: Masrikova 65, Kovačica
Telefon: +381 (0)13 661 631

Galerija „Babka” u Kovačici osnovana je sredinom 1991. godine. Cilj njenog osnivača Pavela Babke bio je afirmisanje mlade generacije kovačičkih slikara, kao i skretanje pažnje javnosti na druge oblike umetničkih zanata u ovom mestu.

Galerija „Babka” deluje po Uneskovom principu Living human treasure – živog ljuskog blaga, koji podrazumeva besplatno generacijsko prenošenje znanja i veština u izradi umetnikih predmeta i suvenira.

Ova galerija je 2001. godine, u okviru Etno centra „Babka”, proglašena od strane Uneska za svetski centrar izdavačke delatnosti o naivnom slikarstvu.

1) Adam Mezin, Moj zavičaj 50 cm x 50 cm,
2) Zuzana Veresky, Komšinice, 25 cm x 15 cm,
3) Klara Babka, Zimsko veče 25 cm x 20 cm,


19. 12. 2012.

Kursna lista