GALERIJA MODERNE UMETNOSTI „LIKOVNI SUSRET“ – Subotica

Adresa: Park Ferenca Rajhla 5, Subotica
Telefon: +381 (0) 24 553 725

Galerija moderne umetnosti je osnovana 1962. godine. Ona čuva više od 1.200 umetničkih dela, najznačajnijih likovnih umetnika druge polovine 20. veka sa prostora bivše Jugoslavije – slike, grafička dela, skulpture i keramiku. Galerija organizuje samostalne i kolektivne izložbe, performanse i druga umetnička dešavanja. Galerija se nalazi u zanimljivom prostoru Rajhlove palate.

Radno vreme:
Ponedeljak 8-14 h,
Utorak – petak 8-18 h,
Subota 9-12 h.


04. 01. 2013.

Kursna lista