Bačka Topola

Na međunarodnom putu Beograd – Novi Sad – Subotica – Mađarska, na padinama Telečkih brežuljaka, u dolini reke Krivaje, smeštena je Bačka Topola na površini od 596 km2.

Na severu se graniči sa opštinom Subotica, na severoistoku sa opštinom Senta, na istoku sa opštinom Ada, na jugoistoku je opština Bečej, na jugu se nalazi opština Mali Iđoš, na jugozapadu je opština Kula, a na zapadu opština Sombor.

Prema poslednjem popisu 2011. godine, opština Bačka Topola ima ukupno 33.268 stanovnika.

Od 1462. godine ovo područje je feudalno imanje, a u XVI veku veće naseljeno mesto koje kasnije naseljavaju Srbi, Mađari, Slovaci, Hrvati, Rusini, Crnogorci i drugi. Od 1873. godine, kada je uvedena železnička pruga Subotica – Novi Sad, Bačka Topola se ekonomski brže razvija.

To je raskrsnica za šest pravaca u području srednje i severne Bačke.

U Bačkoj Topoli su značajne građevine s karakteristikama baroknog stila, a katolička crkva (1905) je u pseudogotskom stilu (toranj visok 74 m). U Bačkoj Topoli su razvijeni zanatstvo i trgovina, zatim industrija nameštaja, metalnih proizvoda i testenine, mlinarstvo i drugo.
Na 13.5 km (preko Bajše) od Bačke Topole je Poljoprivredno-turistički kombinat “Panonija”, a 6 km u pravcu Subotice poljoprivredno dobro “Zobnatica” s čuvenom ergelom konja (osnovana 1750). U “Zobnatici” se gaje konji engleske polukrvne rase “bački konj”, pobednici mnogih nacionalnih i internacionalnih takmičenja.

Opština Bačka Topola obuhvata 23 naseljena mesta, i to Pačir, Stara Moravica, Bački Sokolac, Tomislavci (ranije Orešković), Karađorđevo, Mali Beograd, Zobnatica, Mićunovo, Novo Orahovo, Obornjača, Kavilo, Svetićevo, Pobeda, Gunaroš, Bagremovo, Bogaroš, Njegoševo, Bačka Topola, Bajša, Panonija, Srednji Salaš, Gornja Rogatica, Krivaja, Duboka.