Beočin

Opština Beočin smeštena je na samoj obali Dunava, na severnom delu padina Fruške gore, na 17 kilometara od Novog Sada. Prostire se na površini od 183 kvadratna kilometra.

Iako opština Beočin teritorijalno pripada Sremu, Beočin administrativno pripada Južno-Bačkom okrugu i nalazi se u centralnom delu Vojvodine. Ukupna površina područja iznosi 18.590,5 ha i obuhvata deset naselja sa, po poslednjem popisu iz 2011. godine, ukupno 15.630 stanovnika.

Beočin predstavlja administrativni centar opštine, u njemu živi više od polovine ukupnog broja stanovnika, samim tim ono je i najveće naselje, a čine ga Beočin i Beočin-grad. Ostala naseljena mesta u opštini su Banoštor, Grabovo, Lug, Rakovac, Sviloš, Susek i Čerević. Neposredna blizina Dunava i Nacionalnog parka Fruška gora kao i prioritetni razvojni projekti iz oblasti turizma Beočinu pružaju osnovne preduslove da postane ozbiljan turistički centar. U saobraćajnom pogledu Beočin je zastupljen sa drumskim, železničkim i rečnim saobraćajem.

Ocena je da beočinska opština ima izuzetno povoljan položaj i da je dobro saobraćajno povezana. Kroz opštinu Beočin prolazi državni put drugog reda broj 107 koji vodi od Novog Sada preko Beočina do državne granice sa Republikom Hrvatskom kod Iloka.

Veliki potencijal opštine Beočin predstavljaju šume i šumsko zemljište, koje zauzimaju površinu od 7701,2 ha, sa šumovitoću od 41,43%. Veći deo šuma, tačnije 6.544,9 ha nalazi se u Nacionalnom parku Fruška gora. Šume Nacionalnog parka, koje se nalaze na teritoriji beočinske opštine, uživaju režim I, II i III stepena zaštite i njima se gazduje u skladu sa utvrđenim režimima zaštite. U njima se nalaze i značajni šumski lokaliteti, geološki i geomorfološki, značajna staništa ugroženih biljnih vrsta, ugroženih vrsta ptica i pojedinačna stabla, grupe stabala i Park manastira Beočin.

Manastir Beočin sa crkvom posvećenom Vaznesenju Hristovom, u turskim popisima prvi put se javlja 1566-67, i Manastir Rakovac koji je izvesno postojao u 16.veku i manastirskom crkvom koja je po nekim podacima podignuta 1563.godine, dva su jedina manastira od 17 fruškogorskikh koji se nalaze na teritoriji beočinske opštine a koja su locirana na severnom delu Fruške gore. Uz Stari dvorac koji je sagrađen 1898.godine ovo su najznačajniji spomenici kulture na teritoriji beočinske opštine, svrstani u objekte od izuzetnog značaja i pod zaštitom su države.

Više informacija

Tur. organizacije

OPŠTINA BEOČIN

Adresa: Svetosavska 25, Beočin
Telefon: +381 (0)21 870 260, +381 (0)64 85 53 331 (Dubravka Klisanić), faks: +381 (0)21 870 268
E-mail: dubravka.klisanic@beocin.rs
URL: beocin.rs