Kanjiža

Opština Kanjiža se nalazi na severnom delu Srbije i Crne Gore, na granici sa Mađarskom. Pokriva površinu od 400 km² na kojoj živi 24.995 stanovnika u 13 naseljenih mesta (Adorjan, Velebit, Doline, Zimonjić, Kanjiža, Male Pijace, Mali Pesak, Martonoš, Novo Selo, Orom, Totovo Selo, Trešnjevac, Horgoš).

Grad Kanjiža kao centar opštine se više ističe kao središte regionalnog značaja, čemu doprinose blizina reke Tise i graničnog prelaza Horgoš.

Upućenost na reku znači mnogo za slikovitost pejzaža, plovidbu, sportski ribolov, turizam i druge delatnosti. Bogato zemljište, gline, nafta, zemni gas i termalne vode su prirodna blaga na kojima se zasnivaju dominantne privredne grane u opštini: poljoprivreda sa proizvodnjom hrane, industrija građevinskog materijala, rehabilitacioni i rekreacioni turizam.

Termalna voda, lekovito blato, reka Tisa, živopisna okolina, lovna područja, Selevenjska šuma i pustara, kulinarski specijaliteti, kulturno-sportske manifestacije čine Kanjižu turistički privlačnom.

www.visitkanjiza.rs