Kikinda

Opština Kikinda se prostire u severnom delu Banata i obuhvata prostor od 782 km2. Opštinu čine grad Kikinda i 9 naseljenih mesta: Banatska Topola, Banatsko Veliko Selo, Bašaid, Iđoš, Mokrin, Nakovo, Novi Kozarci, Rusko Selo i Sajan.

Sedište opštine je u gradu Kikindi. Grad Kikinda leži na 45. stepenu i 31. minutu severne geografske širine i 20. stepenu i 30. minutu istočne geografske dužine i na 82 m nadmorske visine, a obuhvata prostor od 13,5 km2.

Grad je tipično naselje panonskog tipa, izgrađeno po principima terezijanske epohe. Na prostoru oko grada nalaze se bogati tragovi ostataka starih i isčezlih kultura i civilizacija. Brojne humke, nekropole i mnoga arheološka nalazišta u okolini svedoče da su ovde ljudi živeli u organizovanim zajednicama i pet hiljada godina pre nove ere.

Ovo područje je bilo privremeno ili trajnije boravište pripadnika mnogih naroda koji su pristizali u panonsku niziju. Tu su tragovi kultura mlađeg kamenog i bronzanog doba, keltske civilizacije, dačana, sarmata…

Banat je pod tursku vlast pao sredinom XVI veka. Turci su u ovim krajevima bili prisutni do 1718. godine. Prva pravoslavna crkva u Kikindi, kao daščara pokrivena šindrom sa odvojenim zvonikom, podignuta je 1753. godine u vreme kada su pomoriški Srbi naseljavali Kikindu.

Sadašnja pravoslavna crkva pogignuta je 1771. godine, a ikonostas crkve izradio je 1780. godine Teodor Ilič- Češnjar. U drgoj polovini XIX veka, oko 1880. godine podignuta je sadašnja rimokatolička crkva.

Za zasluge u odbrani Austrije od Turaka, Kikinđani su dobili 1774. godine, zajedno sa još 9 okolnih sela, privilegovan položaj i određena prava u okviru Velikog kikindskog dištrikta koji je postojao sve do 1876. godine.Kada je Kikinda 1893. godine proglašena gradom, imala je oko 24500 stanovnika.

Iste godine je sagrađena “Gradska kuća”, sadašnja zgrada Skupštine opštine. Od sredine XX veka grad je počeo brže da se razvija, a time se i broj stanovnika brže povećavao, tako da danas Kikinda ima oko 43000 stanovnika.

Danas je Kikinda moderan industrijski grad sa brojnim razvijenim zdravstvenim, prosvetnim i kulturnim institucijama.