Мали Иђош

У Војводини у централном делу Бачке, у подножју Телечке висоравни , на коридору X и надморској висини од 100 метара налази се општина Мали Иђош. Општина се састоји од три насеља: Фекетића, Ловћенца и Малог Иђоша.

Интернационални пут Е-75, као и главна железничка пруга, који повезују Београд- Суботицу и државну границу ( Хоргош и Келебија ) са средњом Европом, пролазе кроз сва три насеља општине.

Удаљеност од Суботице на северу и Новог Сада на југу земље је око 50 километара, док се главни град Београд налази на око 130 км од општине. Кроз општину протиче река Криваја.

Већи привредни центри, Врбас и Бачка Топола су удаљени на око 12 км од општине. Нови интернационални пут Е-75 пролази источним делом општине и то преко пољопривредног земљишта где је у плану у скорије време формирање индустријске зоне уздужно читавом трасом пута кроз општину.

Више информацијa