Нова Црња

Општина Нова Црња налази се на североистоку Србије, у Војводини (Средњебанатски округ), на самој граници са Румунијом. Суседне општине су јој Кикинда и Житиште. Општину чине насеља Александрово, Војвода Степа, Нова Црња, Радојево, Српска Црња, Тоба. По последњем попису општину насељава 10.222 становника.

Општина Нова Црња, у историјском и културним смислу, има дугу и богату традицију. Насеља Радојево и Српска Црња се у писаним документима помињу још у 14. веку. У културном, етничком и конфесионалном погледу представља хетерогену средину, што је последица бројних насељавања током прошлих векова.

Општина Нова Црња , са својим природним ресурсима (ловиште Коштанац је једно од најстаријих ловишта на овим просторима – шума у атару Војводе Степе из 18. века, термални извори у Српској Црњи ) и културно- историјским споменицима (родна кућа- Спомен-музеј Ђура Јакшић, дворац Каштел, црква Св.Прокопија и родне куће Драге Гавриловић, Александра Зарина, Момчила Миланкова у Српској Црњи, затим црква Св. Николе у Радојеву, црква Св.Аготе у Новој Црњи…) представља општину са изузетним потенцијалима за развој ловног, бањског, културног и транзитног туризма.

У Српској Црњи рођен је познати песник и сликар Ђура Јакшић, у чију се част већ више од 40 година, одржава културна манифестација под називом ”Липарске вечери – Ђурини дани”.

Више информација