Nova Crnja

Opština Nova Crnja nalazi se na severoistoku Srbije, u Vojvodini (Srednjebanatski okrug), na samoj granici sa Rumunijom. Susedne opštine su joj Kikinda i Žitište. Opštinu čine naselja Aleksandrovo, Vojvoda Stepa, Nova Crnja, Radojevo, Srpska Crnja, Toba. Po poslednjem popisu opštinu naseljava 10.222 stanovnika.

Opština Nova Crnja, u istorijskom i kulturnim smislu, ima dugu i bogatu tradiciju. Naselja Radojevo i Srpska Crnja se u pisanim dokumentima pominju još u 14. veku. U kulturnom, etničkom i konfesionalnom pogledu predstavlja heterogenu sredinu, što je posledica brojnih naseljavanja tokom prošlih vekova.

Opština Nova Crnja , sa svojim prirodnim resursima (lovište Koštanac je jedno od najstarijih lovišta na ovim prostorima – šuma u ataru Vojvode Stepe iz 18. veka, termalni izvori u Srpskoj Crnji ) i kulturno- istorijskim spomenicima (rodna kuća- Spomen-muzej Đura Jakšić, dvorac Kaštel, crkva Sv.Prokopija i rodne kuće Drage Gavrilović, Aleksandra Zarina, Momčila Milankova u Srpskoj Crnji, zatim crkva Sv. Nikole u Radojevu, crkva Sv.Agote u Novoj Crnji…) predstavlja opštinu sa izuzetnim potencijalima za razvoj lovnog, banjskog, kulturnog i tranzitnog turizma.

U Srpskoj Crnji rođen je poznati pesnik i slikar Đura Jakšić, u čiju se čast već više od 40 godina, održava kulturna manifestacija pod nazivom ”Liparske večeri – Đurini dani”.

Više informacija