Нови Кнежевац

Подручје општине Нови Кнежевац, са селима Банатско Аранђелово, Крстур, Ђала, Мајдан – Рабе, Подлокани Фирић, граничи се на крајњем северу Војводине с Мађарском и Румунијом.

По историјским изворима ово место се називало Турска Кањижа. Већи економски значај Нови Кнежевац има у XVIII веку за време војне границе.

Монументални споменик палим борцима (рад Александра Зарина), у парку на обали Тисе, подсећа на борбу народа овог краја за слободу.

Нови Кнежевац има привлачну околину с реком Тисом, рибњацима и излетиштима. У пољопривреди овога краја чувена је прерада паприке. Нови Кнежевац је саобраћајно добро повезан путевима, а с Кањижом и даље према северу мостом на Тиси.

Више информација