Odžaci

Na severozapadu Srbije u zapadnom delu Bačke, nadomak leve obale Dunava, prostire se opština Odžaci. Svojom zapadnom granicom opština se naslanja na državnu granicu sa Republikom Hrvatskom. Čini je 9 naselja u kojima živi 30.196 stanovnika višenacionalnog sastava. Centralno naselje predstavljaju Odžaci a oko njega su gotovo radijalno skoncentrisana ostala naselja opštine: Karavukovo, Deronje, Srpski Miletić, Bogojevo, Bački Brestovac, Bački Gračac, Ratkovo, Lalić, Deronje. Svako od ovih naselja odlikuje se svojstvenom kulturom, tradicijom i običajima.

Kontinuitet ljudskih staništa na ovim prostorima moguće je pratiti od praistorije do danas o čemu svedoče i materijalni dokazi sa arheološkog nalazišta Donja Branjevina. Najznačajniji je pronalazak statuete „Crvenokosa boginja“ (Boginja plodnosti) koja je pronađena 1989. godine i govori o ostacima ranoneolitskog ratarskog naselja koje se pre 7000 godina nalazilo na ovom prostoru.

Odžaci se prvi put spominju u turskim tefterima 1557. godine kao Učak, u nahiji Bač. Osnovali su ga Turci u blizini nekadašnjeg još starijeg naselja.

Povoljan geografski položaj Odžaka uzrok je njegove saobraćajne povezanosti sa ostalim bližim i udaljenijim mestima. Preko mosta kod Bogojeva prolazi međunarodni drumski (M-3 Dalj-Bogojevo-Srpski Miletić-Odžaci-Lalić-Kula) i železnički pravac (Novi Sad-Odžaci-Bogojevo-Sombor) prema R. Hrvatskoj. Najznačajniju saobraćajnicu predstavlja put M-18 Sombor-Srpski Miletić-Odžaci-Deronje-Bačka Palanka, koji ima makroregionalni značaj. Ističe se još i regionalni put R-104 Bačka Palanka-Ratkovo-Odžaci. Udaljenost od nekih važnijih gradskih centara: Odžaci – Beograd -139 km Odžaci – Niš -378 km Odžaci – Novi Sad -57 km Odžaci – Subotica -96 km.

Teritorija opštine Odžaci, svojim prirodnim i kulturnim dobrima, pruža brojne mogućnosti za odmor, rekreaciju, lov i  ribolov.

Više informacija