Opovo

Opština Opovo je jedna od najmanjih opština u Vojvodini (10.475 stanovnika), nalazi se u Južnom Banatu i ima izuzetno povoljan geostrateški položaj. Ovome u najvećoj meri doprinosi blizina velikih trgovinskih centara.Beograd i Pančevo su udaljeni oko 30 km , a Zrenjanin 40 kilometara od opštine Opovo.

Opštinu Opovo sačinjavaju četiri naseljena mesta, to su : Baranda, Opovo, Sakule i Sefkerin.

Više informacija