Sečanj

Sečanj je prigranična, ravničarska opština. Smeštena je u ekološkoj akumulativnoj ravnici Banata između opštine Žitište, Zrenjanin, Kovačica, Alibunar i Plandište i državne granice prema Rumuniji. Prostire se na površini od 523 km2 sa 11 naseljenih mesta (Banatska Dubica, Boka, Busenje, Jarkovac, Jaša Tomić, Konak, Krajišnik, Neuzina, Sečanj, Sutjeska i Šurjan) u kojima živi 13.282 stanovnika. U reljefu opštine Sečanj diferenciraju se tri morfološke celine: Banatska lesna zaravan, Itebejska depresija i Aluvijalna ravan Tamiša. Centralno mesto u reljefu zauzima reka Tamiš i sistem kanalske mreže.

Opština Sečanj se nalazi u umereno-kontinentalnom klimatskom pojasu sa srednjom godišnjom temperaturom od 11,2 °C, i ona predstavlja jedan od najvetrovitijih delova Vojvodine (jugoistočni vetar-košava).

Prirodne pogodnosti, arheološki i arhitektonski spomenici kulture i geostrateški položaj opštine pružaju mogućnost razvoja lovnog, sportsko-ribolovnog, tranzitnog, sportsko-rekreativnog, izletničkog i boravišnog vida turizma.
Infrastrukturno opština je veoma dobro povezana sa ostalim opštinama, ali je infrastrukturno nepovezana i izolovana u odnosu na susednu državu, Rumuniju.

Više informacija