Senta

Senta je centar istoimene opštine. Pored grada, opštini Senta pripadaju i naselja: Gornji Breg, Bogaraš, Kevi i Tornjoš.

Senta je poznata po tome što se tu 11. septembra 1697. godine odigrala Senćanska bitka. Prvi put se spominje u dokumentima iz 1216. godine. Grad se nalazi na obali reke Tise i ima izgrađenu obalu. Senta je poznati centar kulturnog života.

Ovde spadaju kulturno-istorijske znamenitosti, verski objekti, razne manifestacije kulturnog života, lovni i ribolovni potencijali, retke i neobične vrste bogatog biljnog i životinjskog sveta, naročito ptičjih vrsta ovog predela.

Grad se prostire na oko 30.000 ha. Postoje odlični preduslovi za razvoj sporta i turizma, a poljoprivreda i uzgoj životinja bi ostvarivali veći prinos ako bi se obezbedila dodatna sredstva i ulaganja u ove grane.

Više informacija

senta