Šid

Opština Šid nalazi se u jugozapadnom delu AP Vojvodine. Zauzima zapadni deo Srema. Celom svojom površinom prostire se u južnom delu Panonske nizije, a posmatrano šire, nalazi se u severozapadnom delu Srbije.

Ovo je relativno mlado naselje koje se prvi put pominje 1702 godine. Teritorija opštine zauzima površinu od 687 km2. Šid je i pogranična opština sa šest graničnih prelaza. Ima veliki potencijal za razvoj tranzitnog turizma.

Opštinu čini devetnaest naseljenih mesta (Batrovci, Ilinci, Morović, Jamena, Vašica, Višnjićevo, Kukujevci, Adaševci, Bačinci, Erdevik, Privina glava, Ljuba, Sot, Berkasovo, Bingula, Molovin, Bikić do, Gibarac i Šid), jedino gradsko naselje, najveće naselje i centar opštine jeste Šid.

Više informacija